W jaki sposób nabyć węgiel przy zwolnieniu z akcyzy?

3Kupujesz wyroby węglowe? Koniecznie powinieneś o tym wiedzieć!... Dokładnie z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące sposób nabywania węgla bez płacenia akcyzy. Zobacz jakie obowiązki narzuca polski ustawodawca na Kupującego. Warto wiedzieć, że obecna wysokość akcyzy, naliczanej do ceny węgla osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym nieobjętym zwolnieniem, to kwota 40,39 złotych brutto (od 1 tony).

Od dnia 1 stycznia 2019 roku – w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – osoby fizyczne, chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy, są zobowiązane do:

1) okazania dowodu tożsamości dostawcy (sprzedawcy) wyrobów węglowych, tj. dowodu osobistego lub paszportu

2) złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych (do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego), w którym muszą zostać zawarte dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania nabywcy, jego PESEL oraz numer okazanego dowodu tożsamości

3) czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.

Ustawodawca nałożył także dodatkowe zobowiązania na podmioty gospodarcze, które chcą nabyć węgiel przy zwolnieniu z akcyzy. Od 1 stycznia 2019 roku podmioty te są zobligowane do:

1) złożenia oświadczenia, które musi zawierać: nazwę nabywcy, adres siedziby lub zamieszkania nabywcy, numer NIP nabywcy, określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych, a także datę i miejsce jego złożenia

2) czytelnego podpisania oświadczenia przez nabywcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania (posiadającą pełnomocnictwo).

Nabywcy wyrobów węglowych ponoszą odpowiedzialność za treść złożonego przez nich oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy. W przypadku złożenia nieprawidłowego oświadczenia, nabywcy może zostać naliczona zaległość w podatku akcyzowym. Ale to nie wszystko… Dochodzi do tego jeszcze kwestia odpowiedzialności karnej skarbowej.

Z treścią nowych przepisów można zapoznać się tutaj - zobacz.