poniedziałek, 18 luty 2019

Regulamin konkursu "Wspólnie świętujemy JUBILEUSZ"

ZASADY OGÓLNE KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest ADAMEX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Podolszu ul. Starowiejska 57, 32-640 Zator.

2. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich Klientów detalicznych Organizatora konkursu z wyjątkiem pracowników firmy ADAMEX. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zakupu minimum 2 ton (jednorazowo) dowolnego sortymentu węgla w okresie trwania konkursu, tj. od 01 kwietnia 2017 roku do 31 lipca 2017 roku. Zakup kolejnych 2 ton węgla w okresie trwania konkursu to dodatkowy kupon, zwiększający proporcjonalnie szansę na zdobycie nagrody.

3. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz zaakceptować go.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i traktowany jest jednoznacznie z bezwarunkowym zaakceptowaniem wszystkich zapisów niniejszego regulaminu konkursu, a także oznacza zgodę na gromadzenie i przechowywanie przez Organizatora konkursu danych osobowych zamieszczonych na kuponach konkursowych.

5. W celu przystąpienia do konkursu należy podać swoje dane (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy) wymagane przez Organizatora (tylko na potrzeby konkursu) umieszczając je na kuponie konkursowym dokumentującym dokonanie zakupu.

6. Konkurs NIE DOTYCZY odbiorców hurtowych, dokonujących zakupu węgla z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży oraz na preferencyjnych warunkach.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE KONKURSU:

7. Na zakończenie każdego miesiąca w okresie trwania konkursu, tj. we wskazanych niżej terminach, zostanie przeprowadzone "Losowanie Miesiąca", w którym na podstawie wszystkich kuponów konkursowych złożonych u Organizatora od dnia 1 kwietnia 2017 roku, spośród Klientów spełniających warunki określone w pkt. 2-6, zostanie rozlosowana "Nagroda Miesiąca". Właściciel kuponu konkursowego złożonego do dnia 29 kwietnia 2017 roku będzie miał aż pięć okazji ku temu, aby wygrać jedną z cennych nagród.

Zwycięski kupon, tj. należący do zdobywcy „Nagrody Miesiąca”, NIE UCZESTNICZY w kolejnych losowaniach – zarówno podczas „Losowań Miesiąca” jak i „Finałowego Losowania” (losowania Nagrody Głównej oraz 20 nagród niespodzianek).

Wszystkie losowania nagród odbędą się o godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta Adamex Sp. z o.o. Sp. k. mieszczącym się w Podolszu przy ul. Ekologicznej 1, 32-640 Zator, przy udziale min. trzech osób, w następujących terminach:
- 29 kwietnia (sobota) - „Losowanie Miesiąca
- 31 maja (środa) - „Losowanie Miesiąca
- 30 czerwca (piątek) - „Losowanie Miesiąca
- 31 lipca (poniedziałek) - „Losowanie Miesiąca
- 1 sierpnia (wtorek) - „Finałowe Losowanie

8. Wyniki losowań będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Organizatora: www.adamexpodolsze.pl

9. Podczas każdego z czterech „Losowań Miesiąca” rozlosowany zostanie voucher na 3 dniowy (dwa noclegi) pobyt w górach, w pokoju Premium z pełnym wyżywieniem - dla dwóch osób. Na zakończenie konkursu, podczas „Finałowego Losowania” w dniu 1 sierpnia 2017 roku zostaną rozlosowane: jedna Nagroda Główna w postaci wycieczki zagranicznej dla dwóch osób oraz dwadzieścia nagród niespodzianek.

10. Zwycięzcy wszystkich losowań zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie. Obecność uczestników konkursu w chwili losowania NIE JEST OBOWIĄZKOWA i nie stanowi warunku otrzymania nagrody, choć mile widziana przez Organizatora konkursu.

11. Żadna z nagród nie podlega wymianie na gotówkę lub inną nagrodę.

12. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko oraz miejscowość z której pochodzi), jak i na gromadzenie ich i przechowywanie na nośnikach elektronicznych przez Organizatora konkursu dla celów promocyjnych i reklamowych.

13. Odbierającym nagrodę jest uczestnik konkursu, którego dane widnieją na kuponie konkursowym, co potwierdza przedstawiając dokument tożsamości.


Adamex Sp. z o.o. Sp. k.
Podolsze, 24.03.2017