Składanie reklamacji

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że co najmniej jeden z parametrów (np: granulacja) węgla zakupionego w firmie ADAMEX odbiega od wytycznych dla tego sortymentu, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji na zakupiony u nas opał - o ile nadal jest w jego posiadaniu.

W tym celu Kupujący wypełnia i podpisuje PROTOKÓŁ REKLAMACJI (dostępny tutaj), do którego dołącza niezbędne załączniki - w szczególności dowód zakupu (paragon lub faktura).

Firma ADAMEX przyjmując reklamację od Kupującego, ma 14 dni na jej rozpatrzenie - licząc od dnia złożenia (otrzymania) wypełnionego protokołu reklamacji. W celu stwierdzenia podstaw do uwzględnienia reklamacji i omówienia ewentualnego sposobu jej rozpatrzenia, konieczna jest wizyta pracownika firmy ADAMEX u Kupującego.