Dbamy o recykling surowców wtórnych – firma ADAMEX z certyfikatem

002Miło nam poinformować Państwa, że w czerwcu 2020 roku spółka ADAMEX otrzymała certyfikat od INTERSEROH Organizacji Odzysku Opakowań S.A., potwierdzający wywiązanie się naszej firmy z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w roku 2019, nawołujących do recyklingu opakowań i tworzyw sztucznych. W przypadku firmy ADAMEX, sprawa dotyczy opakowań foliowych oraz papierowych, które w drodze recyklingu nadają się do ponownego wykorzystania – jako surowiec wtórny.

Firma Adamex stara się konsekwentnie i nieprzerwanie prowadzić skuteczną politykę w zakresie odzysku opakowań, pozwalającą na pozyskanie jak największej ilości materiałów i surowców wtórnych w drodze recyklingu, w tym politykę opartą na kampaniach edukacyjnych i społecznych.